Strona główna >> WSPÓŁPRACA >> Filozofia współpracy

Filozofia współpracy


 

W ostatnich latach, chińskie przedsiębiorstwa bardziej niż kiedykolwiek dążą do inwestowania i rozwoju na rynkach międzynarodowych. Coraz częściej Polska jest przez nich postrzegana jako optymalna droga do wejścia na rynki Unii Europejskiej.

 

Aby odnieść sukces niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej koncepcji i mechanizmu śledzenia polskiego rynku. Poza osiągnięciem przewagi konkurencyjnej własnych produktów, chińskie przedsiębiorstwa dążą więc również do poznania polskich zwyczajów biznesowych i kulturowych, tak aby znaleźć najbardziej odpowiedni model współpracy.      

 

Fundacja Sinopol powstała w odpowiedzi na potrzeby strategiczne postępującego rozwoju współpracy gospodarczej i wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Chinami. Jej poprzedniczka – Chińskie Centrum Handlu i Dystrybucji, rozpoczęła działalność w 1992 r., w początkach transformacji gospodarczej i strukturalnej Polski, a celem jej powołania było utrzymanie szerokiej skali współpracy gospodarczej i handlowej między dwoma krajami.

Założyciele Chińskiego Centrum, zainicjowali również Fundację, która dzięki temu może pochwalić się głęboką znajomością zachodzących w Polsce reform społecznych i gospodarczych, wieloletnim doświadczeniem w rozwoju dużych projektów bilateralnej współpracy gospodarczej i handlowej oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z różnorodnymi partnerami z obu krajów.

 

Wszystko to powoduje, że Fundacja Sinopol jest wartościowym partnerem dla każdego przedsiębiorstwa i instytucji, które chce rozpocząć działania w Polsce lub w Chinach.

 

Fundacja przykłada wagę do głębokiego zrozumienia polskiego i chińskiego społeczeństwa, nieustannie zbierając informacje o codziennych wydarzeniach, problemach społecznych, konfliktach politycznych, zmianach personalnych w najważniejszych resortach państwowych i przedsiębiorstwach, kondycji gospodarki, prawie i regulacjach, działaniach społecznych, rozwoju współpracy międzynarodowej itp. Stara się ściśle dotrzymać kroku aktualnej sytuacji w obu krajach i na ich rynkach. Z naszej praktyki wynika, że rozwój społeczny i gospodarczy połączone są ścisłym związkiem przyczynowo-skutkowym i tylko dzięki wieloletniemu doświadczeniu możliwe jest podejmowanie właściwych decyzji strategicznych oraz pełna identyfikacja i wykorzystanie nadarzających się okazji.

 

Mając na względzie pomyślny rozwój dwustronnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczo - kulturalnej, Fundacja zawsze stara się na czas wykryć potencjalne problemy, obiektywnie ocenić wykonalność projektu oraz zaproponować sposoby jego wdrożenia. Aktywnie pracujemy nad znalezieniem wyjścia z każdej kłopotliwej sytuacji, bez względu na dziedzinę i branżę, w ramach której prowadzony jest projekt.

 

Fundacja zawsze kieruje się dobrem prowadzonego przedsięwzięcia. Nawet w przypadku zaistnienia rozbieżności wynikających z pozycji i oczekiwanych rezultatów obu stron, Fundacja jest w stanie doprowadzić do porozumienia oraz osiągnięcia wzajemnych korzyści przez partnerów z Polski i Chin.