Strona główna >> WSPÓŁPRACA >> Formy współpracy

 FORMY WSPÓŁPRACY


 

Możemy zaproponować następujące formy współpracy:

 

Umowa stałego doradztwa

  • Jest formą wsparcia dla Państwa i Waszej firmy w sprecyzowanym okresie np. jednego roku czy dwóch lat. Wspólnie ustalamy przewidywany zakres prac i ich wymiar czasowy. Na podstawie tych danych szacujemy miesięczne koszty naszych usług doradczych.

Doradztwo polegające na osiągnięciu określonego celu biznesowego

  • Ta forma wsparcia wymaga precyzyjnego określenia celu biznesowego, a także wyznaczenia rozsądnych ram czasowych dla jego realizacji. Wynagrodzenie za usługi doradcze w tej formie obejmuje kwotę ryczałtu za okres doradczy oraz premię za zrealizowanie postawionego celu biznesowego.

Doradztwo okazjonalne

  • Ta forma wsparcia polega na zaangażowaniu nas na krótki okres, w celu uzyskania porady przy rozwiązywaniu istotnego problemu. Doradztwo w tej formie ma postać interwencji doradcy i pomocy w sprostaniu trudnej sytuacji. Wynagrodzenie ustalane jest w odniesieniu do konkretnego problemu.

 

Po nawiązaniu współpracy, zobowiązujemy się do:

  • Lojalności wobec naszego partnera;
  • Zachowania w tajemnicy otrzymywanych od partnera informacji biznesowych;
  • Dbania o interes naszego partnera z najwyższą starannością;