Strona główna >> O NAS >> Cele działania

CELE DZIAŁANIA


 

Aktywna promocja

 

W latach 70. i 80. XX wieku doszło do stopniowego oziębienia kontaktów pomiędzy Chinami a państwami bloku wschodniego. Różnice w ideologii i poglądach politycznych oddaliły od siebie obie strony, znacznie ograniczając potencjał współpracy. Rozpoczynając działalność w takim momencie, założyciele Fundacji Sinopol przyjęli sobie za cel zbliżenie Polski i Chin w różnorodnych dziedzinach oraz na wielu szczeblach, aby pobudzić wygasającą współpracę bilateralną. 

W początkowym okresie działalności szczególny nacisk kładziony był na rozszerzenie współpracy gospodarczej i handlowej. Jednak po niedługim czasie, dodano również wymianę kulturalną, co doprowadziło do powstania Fundacji Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej, mającej na celu stworzenie środowiska sprzyjającego interakcjom społecznym oraz nawiązanie strategicznego partnerstwa pomiędzy naszymi krajami. Fundacja stała się więc wiarygodną instytucją integrującą niezbędne zasoby i wykorzystującą międzynarodowe standardy do rozwoju relacji dwustronnych, zarówno w zakresie gospodarki jak i kultury.   

 

Świadczenie usług

 

Mając na względzie realizację statutowych celów, Fundacja z jednej strony wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie oraz bogate zasoby, a z drugiej nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje. Dzięki temu jest nie tylko w stanie zapewnić profesjonalne usługi w zakresie zdobycia użytecznych informacji, zainicjowania kontaktów, organizacji wizyt, umożliwienia wejścia na nowy rynek oraz ogólnego wsparcia dla swoich partnerów, ale także, poprzez współpracę z innymi instytucjami, stworzyć szansę wymiany na wielu płaszczyznach oraz zagwarantować lepszy przebieg kooperacji.   

 

Integracja środków i zasobów

 

Dzięki otwartym i profesjonalnym działaniom, Fundacja jest w stanie połączyć rozproszone środki i zasoby przeznaczane na dofinansowanie gospodarczych i kulturalnych przedsięwzięć, by następnie efektywnie je zainwestować.

Wraz z dobrym tempem wzrostu gospodarczego w obu krajach oraz stałym przepływem kapitału i aktywów, rośnie również wzajemne zainteresowanie kulturą. Wiele osób i instytucji jest chętnych do udzielenia finansowego wsparcia działaniom kulturalnym, jednak z powodu braku doświadczenia oraz odpowiednich ustandaryzowanych kanałów, obawiają się ryzyka związanego z taką inwestycją. Fundacja Sinopol jest doskonałym partnerem w tego typu przypadkach. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz renomie jesteśmy w stanie szybko i skutecznie rozwiązać zaistniałe problemy oraz doprowadzić do urzeczywistnienia zamiarów firm we wsparciu projektów kulturalnych, przynosząc korzyści wszystkim stronom współpracy.    

 

Wsparcie i sponsoring

 

Fundacja samodzielnie lub wspólnie z partnerami z różnych kręgów, finansuje oraz wspiera oryginalne i innowacyjne projekty. Dzięki temu silnie promuje jednoczesny rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej i wymiany kulturalnej, łącząc w swoim portfelu usług narzędzia zachęcające do zaangażowania w obie dziedziny. Jednocześnie, ciągle zdobywa nowe umiejętności i rekomendacje.