Strona główna >> O NAS >> Krótka historia

Historia Fundacji


 

Fundacja Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej, znana również pod skróconą nazwą Fundacja Sinopol, jest organizacją pozarządową, z definicji łączącą działania w zakresie promocji gospodarki jak i kultury pomiędzy Polską a Chinami. Początkowo, celem Fundacji była budowa platformy oraz kanałów komunikacji ułatwiających wymianę bilateralną. Jednakże, wraz z rozszerzeniem i pogłębieniem kontaktów polsko-chińskich w wielu różnych dziedzinach, odczuwalny stał się brak instytucji doradczej koordynującej oraz realizującej konkretne projekty biznesowe i kulturalne. Tak potrzebną funkcję przejęła Fundacja Sinopol, która do dziś zajmuje wyjątkowo wysoką pozycję w dziedzinie współpracy polsko-chińskiej.

 

Będąc wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy oraz podlegając bezpośrednio odpowiednim organom regulacyjnym w Ministerstwie Gospodarki RP, Fundacja posiada zezwolenie na prowadzenie działalności zarówno w Polsce jak i za granicą.    

 

Fundacja Sinopol powstała z inicjatywy dwóch generacji panów Tian.

Starsze pokolenie, pan Yixing Tian, mogący pochwalić się ponad 50-letnią historią działań na rzecz współpracy polsko-chińskiej, łączy doświadczenia z Ministerstwa Przemysłu Węglowego, Państwowej Komisji Nauki i Techniki oraz Komisji Planowania w Pekinie, a także Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. W uznaniu wybitnych osiągnięć dla zacieśniania kontaktów bilateralnych, w grudniu 2011 r., pan Yixing Tian został uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.   

Nowy kierunek rozwoju Fundacji nadało natomiast młodsze pokolenie - pan Qing Tian, znany również pod polskim imieniem Marek. Dzięki wpojonemu mu przez ojca zainteresowaniu Polską, to właśnie tu żyje i pracuje od 18 lat.

 

Od ponad 10 lat Fundacja aktywnie działa na rzecz promocji bilateralnych kontaktów i realizacji projektów w takich branżach jak: górnictwo, energetyka, przemysł spożywczy, budownictwo, nieruchomości, produkcja, telekomunikacja, finanse i wymiana kulturalna. Korzystając z własnych doświadczeń oraz biorąc czynny udział we współpracy, pozyskuje finansowanie oraz inne zasoby niezbędne do umocnienia i rozwoju dwustronnych relacji handlowych i kulturalnych.

 

Fundacja Sinopol oferuje:  

  • usługi konsultingowe w zakresie obrotu towarami i rozwoju rynku;
  • prezentację przedsiębiorstw i kompleksowe działania marketingowe;
  • organizację przedstawicielstw oraz zarządzanie spółkami joint venture z upoważnienia;
  • strategiczne planowanie i realizację inwestycji;
  • organizację wizyt studyjnych, spotkań wysokiego szczebla oraz wydarzeń kulturalnych;

W pierwszych latach działania, Fundacja Sinopol zaangażowana była głównie w budowę platformy komunikacji pomiędzy dwoma krajami, w promocję potencjału handlu dwustronnego oraz wymiany kulturalnej. Wraz z postępującym pogłębianiem współpracy polsko-chińskiej, Fundacja kierowała się wymogami rynku w wyznaczeniu sobie odpowiedniego kierunku działań. Nieprzerwanie doskonaliła oraz rozwijała swoje umiejętności i zasoby biznesowe, zbierając doświadczenia m.in. w zakresie dostarczania usług doradczych, planowaniu strategicznym, marketingu, wdrażaniu projektów współpracy oraz kształtowaniu opinii publicznej. Obecnie, Fundacja jest w stanie zapewnić aktywne wsparcie dla firm z obu krajów zaczynających swoją przygodę w zupełnie nowym środowisku.