Fundacja Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej wspiera polskie i chińskie podmioty gospodarcze oraz instytucje rządowe. Naszym celem jest kreowanie wzajemnie korzystnych działań z zakresu gospodarki i kultury pomiędzy Polską a Chinami. Już od 10 lat opracowujemy i wdrażamy rozwiązania przyczyniające się do rozwoju współpracy handlowej, produkcyjnej i budowlanej, a także w zakresie poszukiwania, rozpoznania i eksploatacji złóż zasobów naturalnych. Od wielu lat wspieramy polskie i chińskie podmioty działające w sektorze energetycznym, budowlanym, maszynowym, metalowym, motoryzacyjnym, finansowym oraz spożywczym. Aby uzyskać optymalne rozwiązania dla współpracujących z nami instytucji, na bieżąco analizujemy sytuację w poszczególnych sektorach gospodarek obu krajów, śledzimy trendy rynkowe oraz mechanizmy gospodarcze i polityczne.

 

Działamy tak, aby społeczeństwa naszych krajów coraz lepiej się rozumiały i by jak najwięcej o sobie wiedziały. Staramy się, by kultura Polski i Chin była bardziej znana i lepiej rozumiana przez mieszkańców obu krajów.

 

Sukcesy naszych Partnerów na obu rynkach są naszymi sukcesami, ponieważ świadczą o realizacji naszego głównego celu i wpływają na rozwój wymiany gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Polską i Chinami. Realizując projekty, całkowicie poświęcamy się wyznaczonym założeniom. Wspomagamy naszych Partnerów w zarządzaniu strategicznymi decyzjami, koordynujemy i uławiamy wzajemną komunikację oraz dokładamy wszelkich starań, by przekazywane informacje były w pełni zrozumiałe i wartościowe dla obu stron.

 

Aby nasi Partnerzy mogli rozwijać się i realizować swoje plany oraz aby relacje bilateralne pomiędzy krajami osiągały wyższy poziom kontaktów, wykorzystujemy:

  • bogate doświadczenie,
  • znajomość obu języków, kultur, sposobów myślenia i wartości cenionych w obu krajach,
  • specjalistyczne informacje,
  • wiedzę z zakresu mechanizmów politycznych i prawnych stosowanych w obu krajach,
  • wypracowane zwyczaje biznesowe i kanały komunikacji rynkowej,
  • cały potencjał, który posiada zespół Fundacji Chińsko – Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej.