Strona główna >> KULTURA >> Silk Road International Cultural Forum 2017

Silk Road International Cultural Forum 2017


 

 
 
W dniach 29-30 listopada 2017 w Warszawie odbyła się trzecia już edycja Silk Road International Cultural Forum zorganizowana przez China Silk Road Foundation z Hongkongu i Fundację Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej Sinopol. W dwudniowym wydarzeniu wzięło udział ponad 50 wybitnych gości z Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Polski, Słowacji, Niemiec, Węgier i Austrii, którzy rozmawiali o możliwościach współpracy kulturalnej między krajami.
 
W ceremonii otwarcia Forum wzięli udział wybitni i znaczący przedstawiciele ze świata kultury i polityki, a swoje przemówienia wygłosili m.in. Przewodniczący Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej Pan Grzegorz Czelej, Wiceprzewodniczący Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej Pan Marek Suski, Ambasador Tytularny  i Przewodniczący Rady Programowej Federacji Edukacji Polsko - Chińskiej Pan Tadeusz Chomicki oraz Prezes Fundacji Sinopol Pan Marek Tian.
 
Kluczowym momentem wydarzenia było podpisanie memorandum o współpracy między Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Fundacją Sinopol i China Nationality Culture Foundation, na mocy którego wzmocniona zostanie współpraca w ramach działalności muzealnej. Elementami spotkania były także panele dyskusyjne, wystawa poświęcona Rewitalizacji Alei Chińskiej w Muzeum Łazienki Królewskie oraz Polsko-Chińska Gala Artystyczna w Teatrze Królewskim w Muzeum Łazienki Królewskie. Podczas Gali wystąpił zespół ludowy SGGW „Promni” oraz grupa chińskich artystów prezentująca tradycyjną sztukę z Langfang.
 
Forum jest doskonałą okazją do pogłębienia dialogu i współpracy między instytucjami kultury i sztuki, teatrami oraz muzeami z Chin i krajów Europy – mówi Marek Tian, Prezes Fundacji Sinopol. – Tegoroczne wydarzenie ma nie tylko ważny udział w promocji polskiej sztuki, ale przede wszystkim może znacząco przełożyć się też na rozwój polskiej gospodarki – dodaje.
 
Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku opiera się na ułatwieniu handlu i inwestycji, wzajemnej promocji oraz wzmocnieniu kontaktów międzyludzkich wśród krajów leżących na Szlaku.