Strona główna >> KULTURA >> Album „Polska – ojczyzna Chopina”

ALBUM "POLSKA - OJCZYZNA CHOPINA"


 

W ciągu wielu lat działalności i zaangażowania w rozwój kontaktów oraz współpracy polsko-chińskiej, Fundacja Sinopol niejednokrotnie dostrzegała niedosyt wzajemnej znajomości, szczególnie zaś powszechny brak wiedzy o Polsce po stronie chińskiej. Rodziło to często pytania: „gdzie jest Polska?”, „jaka jest Polska?”. Z tego powodu, realizując własne założenia statutowe, w marcu 2011 r. Fundacja opracowała oraz wydała album „Polska – ojczyzna Chopina”.

 

Treść została podzielona na sześć rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia położenie geograficzne oraz pozycję kraju, kreując u Czytelnika ogólne wyobrażenie o Polsce. Kolejny opisuje skomplikowane dzieje państwa polskiego, pokazując jednocześnie charakter narodu. Dwa środkowe rozdziały omawiają oddzielnie wkład polskiej kultury w rozwój światowej cywilizacji oraz piękno kraju. Przybliżają wybitne postacie urodzone w kraju nad Wisłą, pokazują także piękno polskiej przyrody i niezwykłość zabytków architektury. Rozdział piąty  jest kroniką przyjacielskich kontaktów i współpracy między Polską a Chinami; przedstawia Polskę jako „starego przyjaciela Nowych Chin”.

 

Publikacja ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem czytelników. Była wielokrotnie wręczana stronie chińskiej, m.in. He Guoqiang – członkowi Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh, Wang Zhaoguo – Wicemarszałkowi Parlamentu Chin, Gao Hucheng – Wiceministrowi Handlu oraz innym przedstawicielom rządu oraz kadry kierowniczej dużych przedsiębiorstw. 

 

 

Kliknij aby powiększyć →