Strona główna >> BIZNES I GOSPODARKA >> SHANDONG HI-SPEED GROUP

Certyfikat Zgodności WE dla podkładów kolejowych chińskiego producenta Shandong Hi-Speed Rail Equipment and Materials Co., Ltd. 


 

 
 

29 czerwca 2018 r. w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie odbyła się ceremonia przekazania Certyfikatu Zgodności WE na podkłady kolejowe Shandong Hi-Speed Rail Equipment and Materials Co., Ltd. Na ręce Prezesa Fundacji pana Qing Tiana i Dyrektor ds. Współpracy z Chinami pani Charlene Zhao certyfikat złożył Dyrektor Instytutu pan Andrzej Żurkowski. Ze strony Instytutu w wydarzeniu wzięli udział również pan Marek Pawlik, Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei oraz pan Wojciech Rzepka, Kierownik Ośrodka Jakości i Certyfikacji.

 

Proces certyfikacji podkładów kolejowych chińskiego producenta Shandong Hi-Speed Rail Equipment and Materials Co., Ltd. trwał nieprzerwanie od lipca 2017 roku. Proces certyfikacji obejmował transport próbek podkładów kolejowych do Polski, przeprowadzenie kompleksowych badań jakościowych w laboratorium Instytutu Kolejnictwa w Warszawie oraz przeprowadzenie auditu w fabryce producenta w chińskiej prowincji Shandong. Pomyślne uzyskanie Certyfikatu Zgodności WE pozwoli producentowi na sprzedaż podkładów kolejowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Fundacja Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej pełniła funkcję upoważnionego przedstawiciela Shandong Hi-Speed Rail Equipment and Materials Co., Ltd. w trakcie całego procesu certyfikacji.