Strona główna >> BIZNES I GOSPODARKA >> China EXIM Bank

The export - import bank of china


 

W październiku 2012 r. z wizytą w Polsce przebywała trzyosobowa delegacja z China EXIM Bank, która weryfikowała możliwości założenia funduszu private equity, inwestującego w różnorodne projekty na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz ten ma na celu realizować politykę inwestycyjną Chin, którą Premier ChRL Wen Jiabao przedstawił podczas oficjalnej wizyty w Polsce 26 kwietnia 2012 r. w czasie Forum Gospodarczego państw Europy-Środkowo Wschodniej i Chin.

 

Fundacja zorganizowała delegacji spotkania z wieloma podmiotami z branży funduszy inwestycyjnych, a także z Ministrem Olgierdem Dziekońskim z Kancelarii Prezydenta RP, który zarekomendował polski Bank Gospodarstwa Krajowego jako atrakcyjnego partnera dla China EXIM Bank przy tym projekcie.

 

Kontakty pomiędzy dwoma bankami były prowadzone jeszcze przez jakiś czas, aż do momentu gdy powstały Polskie Inwestycje Rozwojowe SA, rządowa spółka celowa Ministerstwa Skarbu Państwa, która przejęła rolę BGK w projekcie powstania funduszu.

 

Po wielu spotkaniach i rozmowach, a także wizycie BGK w Chinach, w której uczestniczyła również Fundacja, China Exim Bank zdecydował się jednak zarejestrować Fundusz w listopadzie 2013 roku w Luksemburgu bez udziału polskich partnerów (a tylko z Hungary Exim). Zgodnie z wcześniejszymi planami, suma zarejestrowana na Fundusz wyniosła 500 mln dolarów.

Fundacji udało się jednak wypracować kilka korzystnych dla Polski punktów. Mianowicie  głównym obszarem działania Fuduszu jest Polska, a w lutym 2014 roku postanowiono, że siedziba Funduszu powstanie w Warszawie. Obecnie pracuje w niej 20 lokalnych i europejskich specjalistów.

 

W kwietniu Fundusz rozpoczął intensywną analizę rynku polskiego i środkowoeuropejskiego w poszukiwaniu inwestycji w czterech branżach: energetycznej, telekomunikacyjnej, infrastrukturalnej i produkcji wysoko wyspecjalizowanej.

We wrześniu Fundusz podpisał dwie umowy inwestycyjne dotyczące energetyki wiatrowej w Polsce. A w grudniu Fundusz zatwierdził trzecią inwestycję, w polską firmę usługowo-budowlaną z dziedziny telekomunikacji.

 

Fundacja, powołana na doradcę Funduszu do spraw promocji i PR, aktywnie uczestniczy w powyższych wydarzeniach, doradza, pomaga w kontaktach i badaniu rynku, a przede wszystkim niezmiernie cieszy się, że mają miejsce kolejne inwestycje w polską gospodarkę ze strony instytucji chińskich.