Strona główna >> czytaj wiecej

Spółka China Investment Center Sp. z o.o. (w skrócie: CIC) powstała w 1992 r.. Działając wówczas pod nazwą Chińskie Centrum Handlu i Dystrybucji Sp. z o.o., zajmowała się głównie handlem pomiędzy Polską a Chinami.

 

Ożywienie międzynarodowej współpracy bilateralnej w 2008 r. zmobilizowało zarząd do podjęcia kroków na rzecz poszerzenia działalności. Opracowano ponownie strategię rozwoju oraz zmieniono nazwę spółki na bardziej odpowiadającą nowej roli.

 

Obecnie, China Investment Center zajmuje się głównie realizacją projektów, zapewnia profesjonalne usługi outsourcingowe oraz doradztwo finansowe, a także proponuje doskonałe inwestycje aktywów, stając się poważnym partnerem dwustronnej współpracy handlowej.   

Spółka utrzymuje na co dzień bliskie kontakty z partnerami biznesowymi z Chin i z Polski. Umożliwia to pozyskanie do współpracy wysoko notowanych na chińskim i polskim rynku inwestorów branżowych lub finansowych.

 

W skład Zarządu CIC wchodzą: Qing Tian - Prezes Zarządu oraz Yixing Tian - Wiceprezes Zarządu.

 

Spółka joint-venture:

 

Na bazie osiągniętego w 2008 r. porozumienia pomiędzy China Investment Center i Polimex-Mostostal - liderem polskiego sektora inżynieryjno-budowlanego, w czerwcu 2009 r. powołano do życia spółkę Sinopol Trade Center Sp. z o.o. (w skrócie: STC), zajmującą się bezpośrednim importem dużych ilości produktów chińskich.

 Kapitał zakładowy STC wyniósł 500 000 złotych.